Åbo Svenska Teater - Storm (Sv)

23.02.2023 kl. 14.00 – 15.30

Storm återger två av de otaliga skeppsbrotten i vattnen kring Utö och förlisningarnas inverkan på människorna som lever på havets och vädrets villkor. 

Pjäsförfattaren Hanna Åkerfelt kommer från en lotssläkt som har bott på Utö sedan ön fick fast befolkning i mitten av 1700-talet. Hon frågar sig och oss:
Vilka risker är vi beredda - eller kapabla - att ta för att hjälpa en medmänniska? Vad släktleden innan oss gjorde när katastrofen var framme formar vår syn på oss själva. Berättelserna som lever kvar blir en väg till vår egen historia. För att veta vem vi är behöver vi minnas - både dem vi räddade och dem vi inte kunde hjälpa.

Fyra skådespelare blåser liv i berättelserna om två förlisningar: Draken (1929) och Park Victory (1947). Båda lämnade på sitt sätt bestående spår i Finlands sjöfartshistoria. 

Produktionsinfo

MANUS Hanna Åkerfelt
REGI Julian Garner
SCENOGRAFI OCH KOSTYMDESIGN Hanne Horte-Garner
LJUD- OCH LJUSDESIGN Juho Golnick
MASKDESIGN Kaija Heijari
PÅ SCENEN Jon Henriksen, Henrik Heselius, Stella Laine och Sofia Törnqvist

Längd 1,5 timme inkl. paus

Pjäsen är skriven tack vare ett arbetsstipendium av Svenska Kulturfonden. Plats
TryckeriTeatern
Dalgatan 4
10300 Karis