Sine Fine - Skymningen

21.09.2024 kl. 18.00 – 19.00
Skymningen är en postdramatisk pjäs om sorg baserat på Elisabeth Kübler-Ross teori om sorgens fem faser. Den går igenom förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans men element från andra stadier kan komma tillbaka under föreställningen, som också under en sorgeprocess.

Plats
TryckeriTeatern
Dalgatan 4 | Laaksokatu 4
10300 Karis